مرکز مشاوره خدمات پرستاری همیاران فرشته از سال 1382 تا 1391 با تایید از بهزیستی مشغول به کار بوده و از سال 1391 با مجوز 157780-3 از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد. مرکز مشاوره خدمات پرستاری همیاران فرشته مرکز قابل اطمینان برای ارائه خدمات پرستاری در منزل که توانایی انجام کلیه خواسته های شما عزیزان بصورت شبانه روزی با کادری مجرب و آموزش دیده که شامل ارائه خدمات پزشکی و پرستاری و نگهداری از سالمند و معلولین، بیمار و کودک در منزل و بیمارستان می باشد. در صورت تقاضای شما به منزل شما می آییم، از بیمار، سالمند و کودک شما دیدن می کنیم، نیازهایتان را بررسی کرده و طبق خواسته شما مورد مناسب را عرضه می کنیم. خصوصا سالمندان گرامی که حضور این افراد موجب دلگرمی خانواده ها هستند. در جامعه مدرن امروزی و با گسترش فرهنگ شهرنشینی و مشکلات بوجود آمده ناشی از شهرنشینی مانند ترافیک و معضل کمبود وقت، نیاز به خدمات پرستاری در منزل به صورت شبانه روزی بیش از پیش احساس می شود. مرکز خدمات پرستاری همیاران فرشته، با توجه به نیاز جامعه امروز و ارائه خدمات به خانواده های محترم، اقدام به ارائه انواع خدمات پرستاری و پزشکی شبانه روزی در شرق، غرب، شمال و جنوب تهران و کرج نمود.

Close Menu
Call Now Button