مرکز مشاوره و خدمات پرستاری شبانه روزی همیاران فرشته برای تکمیل کادر خود به استخدام کارمندان مجرب می پردازد. در صورتیکه در زمینه های ذیل توانایی و تجربه دارید با ما تماس بگیرید.

  • کمک بهیار: کمک بهیار با سابقه کار در بخش ویژه
  • مراقب کودک و سالمند: مراقبت و نگهداری اولیه از بیماران
  • کارشناس پرستاری: پرستاری مراقبت های ویژه ICU, CCU
Close Menu
Call Now Button